Dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ là một trong những lĩnh vực tư vấn pháp lý trọng tâm của SB. Hiện nay, SB đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài với vai trò là bên nhận chuyển giao công nghệ hay chuyển giao công nghệ hoạt động kinh doanh chuyển giao công nghệ tại Việt Nam thành công. Vậy phạm vi dịch vụ của SB bao gồm những phạm vi gì?

Đội ngũ luật sư sở hữu trí tuệ và thương mại của SB luôn hỗ trợ nhau trong việc tư vấn về chuyển giao công nghệ cho Khách hàng. Chính vì vậy, điều nay đã giúp cho phạm vi tư vấn của SB có thể bao gồm những vấn đề sau đây:

 • Tư vấn về cấu trúc doanh nghiệp để đảm bảo mô hình chuyển giao công nghệ hoạt động bền vững

Do kinh nghiệm tư vấn thành công cho nhiều thương hiệu quốc tế hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, SB đã tích lũy đủ kinh nghiệm để xác định đâu là yếu tố then chốt giúp cho mô hình hoạt động chuyển giao công nghệ phát triển bền vững.

Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn về thiết lập các quy trình, các bộ phận cần có trong mô hình chuyển giao công nghệ

 • Tư vấn về các yếu tố liên quan đến sở hữu trí tuệ trong mô hình chuyển giao công nghệ.

 • Giúp bên chuyển giao công nghệ soạn thảo hợp đồng mẫu về chuyển giao công nghệ

 • Giúp bên nhận chuyển giao công nghệ rà soát hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho bên nhận chuyển giao công nghệ

 • Giúp bên chuyển giao công nghệ nước ngoài hay trong nước rà soát hợp đồng chuyển giao công nghệ để đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam

Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải đáp ứng những quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có chứa các điều khoản bắt buộc. Đây là những quy định có thể khác với hệ thống pháp luật mà hợp đồng chuyển giao công nghệ do bên Chuyển giao công nghệ soạn thảo dựa trên một hệ thống pháp luật của một quốc gia khác. Chính vì vậy, để mô hình chuyển giao công nghệ đó được công nhận tại Việt Nam thì việc trước tiên cần làm là rà soát và tiến tới điều chỉnh các điều khoản cần thiết để đảm bảo tương thích với pháp luật Việt nam.

 • Giúp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Cơ quan chức năng cho Khách hàng

Việt Nam quy định các hoạt động chuyển giao công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam là bắt buộc phải đăng ký và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.

SB có đủ chức năng và khả năng để giúp khách hàng đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lên cơ quan chức năng. Theo đó, SB sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, dịch các tài liệu cần thiết từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để nộp lên cơ quan chức năng.

Một bộ hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ gồm các đầu mục sau:

 1. Đơn đăng ký chuyển giao công nghệ (theo SB)

 2. Giấy ủy quyền (Theo SB)

 3. Hợp đồng chuyển giao công nghệ

 4. Giấy chứng nhận kinh doanh (hoặc tài liệu tương đương) của bên chuyển giao công nghệ.

 5. Bản sao giấy chứng nhận nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng hoặc bản quyền (nếu có).

 6. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận chuyển giao công nghệ của bên chuyển giao công nghệ chính trong trường hợp bên đăng ký chuyển giao công nghệ là bên chuyển giao công nghệ thứ cấp.

Để được tư vấn về chuyển giao công nghệ, Quý khách hàng có thể liên hệ với SB theo thông tin dưới đây:

SB

Email: info@sbiplaws.com/khuong.pham@sbiplaws.com

Sdt: 0973292669

Hoặc Quý khách hàng có thể gửi thông tin chi tiết qua bảng điền thông tin dưới đây:

  Họ và tên *

  Email *

  Tiêu đề

  Nội dung