Dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại là một trong những lĩnh vực tư vấn pháp lý trọng tâm của SB. Hiện nay, SB đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài với vai trò là bên nhận quyền hay nhượng quyền hoạt động kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam thành công. Vậy phạm vi dịch vụ của SB bao gồm những phạm vi gì?

Đội ngũ luật sư sở hữu trí tuệ và thương mại của SB luôn hỗ trợ nhau trong việc tư vấn về nhượng quyền thương mại cho Khách hàng. Chính vì vậy, điều nay đã giúp cho phạm vi tư vấn của SB có thể bao gồm những vấn đề sau đây:

– Tư vấn về cấu trúc doanh nghiệp để đảm bảo mô hình nhượng quyền thương mại hoạt động bền vững

Do kinh nghiệm tư vấn thành công cho nhiều thương hiệu quốc tế hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam, SB đã tích lũy đủ kinh nghiệm để xác định đâu là yếu tố then chốt giúp cho mô hình hoạt động nhượng quyền thương mại phát triển bền vững.

– Tư vấn về thiết lập các quy trình, các bộ phận cần có trong mô hình nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại

– Giúp bên nhận nhượng quyền rà soát hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho bên nhận nhượng quyền

– Giúp bên nhượng quyền nước ngoài hay trong nước rà soát hợp đồng nhượng quyền để đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam

Hợp đồng nhượng quyền phải đáp ứng những quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có chứa các điều khoản bắt buộc. Đây là những quy định có thể khác với hệ thống pháp luật mà hợp đồng nhượng quyền do bên Nhượng quyền soạn thảo dựa trên một hệ thống pháp luật của một quốc gia khác. Chính vì vậy, để mô hình nhượng quyền đó được công nhận tại Việt Nam thì việc trước tiên cần làm là rà soát và tiến tới điều chỉnh các điều khoản cần thiết để đảm bảo tương thích với pháp luật Việt nam.

– Giúp các bên soạn thảo Bản mô tả về nhượng quyền thương mại

– Giúp soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Cơ quan chức năng cho Khách hàng

Việt Nam quy định các hoạt động nhượng quyền của nước ngoài vào Việt Nam là bắt buộc phải đăng ký và phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Việc nhượng quyền giữa các bên là Việt Nam không phải đăng ký nhưng cần phải làm báo cáo thường niên lên cơ quan chức năng.

SB có đủ chức năng và khả năng để giúp khách hàng đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương mại lên cơ quan chức năng. Theo đó, SB sẽ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, dịch các tài liệu cần thiết từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để nộp lên cơ quan chức năng.

Một bộ hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại gồm các đầu mục sau:

 • Đơn đăng ký nhượng quyền thương mại tại Bộ công thương (theo SB)

 • Giấy ủy quyền (Theo SB LUẬT)

 • Thỏa thuận nhượng quyền

 • Báo cáo đã được kiểm toán trong năm qua

 • Bản mô mả về nhượng quyền thương mại (Theo SB)

 • Giấy chứng nhận kinh doanh (hoặc tài liệu tương đương) của bên nhượng quyền

 • Bản sao giấy chứng nhận nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng hoặc bản quyền (nếu có)

 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận nhượng quyền của bên nhượng quyền chính trong trường hợp bên đăng ký nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Để được tư vấn về nhượng quyền thương mại, Quý khách hàng có thể liên hệ với SB theo thông tin dưới đây:

SB

Email: [email protected]/[email protected]

Sdt: 0973292669

Hoặc Quý khách hàng có thể gửi thông tin chi tiết qua bảng điền thông tin dưới đây:

  Họ và tên *

  Email *

  Tiêu đề

  Nội dung