Dịch vụ tư vấn về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được SB là một trong dịch vụ tiên phong của SB dành cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã thông qua các quy định về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vậy sử dụng dịch vụ tư vấn về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân mang lại những lợi ích như thế nào cho Khách hàng?

Luật An toàn thông tin mạng khi có hiệu lực, kết hợp cùng Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác như Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử… sẽ tạo thành hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ cho công tác bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng trong kỷ nguyên Internet tại Việt Nam. Đặc biệt các hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị, tổ chức đa quốc gia trong việc xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu xuyên biên giới.

Nhận thức được vấn đề này, SB đã thành lập ra bộ phận nghiên cứu chuyên sâu về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để có thể thiết lập chiến lược xử lý thông tin phù hợp cho Khách hàng.

Để được tư vấn về các yếu tố pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý khách hàng có thể liên hệ với SB theo thông tin dưới đây:

SB

Email: [email protected]/[email protected]

Sdt: 0973292669

Hoặc Quý khách hàng có thể gửi thông tin chi tiết qua bảng điền thông tin dưới đây:

    Họ và tên *

    Email *

    Tiêu đề

    Nội dung