Luật sư Nguyễn Tiến Hoà, Nguyễn Tiến Hoà, SB Sài Gòn

Staff

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa

Luật sư thành viên

LUẬT SƯ NGUYỄN TIẾN HÒA

Giám đốc SB Hồ Chí Minh

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà là một thành viên sáng lập của công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Công ty luật Sở hữu trí tuệ đầu tiên của Việt Nam. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền và thực thi quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu. Trong quá trình làm việc tại SB, luật sư Hoà tiếp tục hỗ trợ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực pháp lý như doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh chấp tại toà án và trọng tài.

BẰNG CẤP

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn hợp đồng
  • Tư vấn kinh doanh, thương mại
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp
  • Tư vấn luật thương mại quốc tế
  • Tư vấn đầu tư nước ngoài