luật sư phạm duy khương, phạm duy khương

Management

Luật sư Phạm Duy Khương

Luật sư thành viên

LUẬT SƯ PHẠM DUY KHƯƠNG

Giám đốc

Ông Phạm Duy Khương là một thành viên sáng lập của SB và là một chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Trước khi gia nhập SB, Ông Khương là trưởng phòng sở hữu trí tuệ của một công ty Sở hữu trí tuệ hàng đầu tại việt Nam trong nhiều năm. Ông Khương đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Bản quyền tại Việt Nam, các nước Châu Á cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

BẰNG CẤP

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Tư vấn luật sở hữu trí tuệ
  • Khai thác khía cạnh kinh tế của quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn nhượng quyền thương mại
  • Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn về chuyển giao công nghệ
  • Tư vấn về tranh cấp tên miền
  • Tư vấn về bí mật kinh doanh
  • Tư vấn về dữ liệu thông tin